Munkaközösségi értekezlet

Decemberi belsős képzésünkön két téma került szóba: hogyan lehet a leghatékonyabban alkalmazni a mozawebet, illetve az óralátogatások tapasztalatai. Ez utóbbi különösen azért volt izgalmas, mert azt vizsgáltuk, hogyan lehet ugyanazt a témát (Nemzetiségi kérdés az Osztrák-Magyar Monarchiában) különböző korú, érettségi szinten lévő diákoknak (hetedik és tizenegyedik évfolyam) tanítani. Mi az, aminek feltétlenül elő kell kerülnie már hetedikben is, mi az, ami “ráér”, mire tudunk majd alapozni a későbbiekben stb.

Beszélgetésünk végén pedig a Mikulás is benézett hozzánk🎅

Hírdetés

Nyílt nap

Munkaközösségünk idén is kiveszi a részét iskolánk nyílt napi programjaiból. Mindenhol ott leszünk: virtuálisan (a honlapon), személyes jelenléttel pedig az osztálytermekben:-)

Izelítőül:

“Oda megyünk lakni…”- Érsok Gábor tanár úr földrajz órája a magyarországi települések típusairól

“30 perc alatt a Föld körül” – Jávor Gellért tanár úr játékos földrajz órája

Mészárlás az éjszakában – Szentgáli Zsolt tanár úr Szent Bertalan éjszakáján történtekről

“A kis káplár” – Szentgáli Zsolt tanár úr Napóleon kalandos életébe ad bepillantást

Az időszámítás érdekességeiről és a középiskolai atlasz rendeltetésszerű használatáról szintén Jávor Gellért tanár úr tart bemutató órát.

Mindenkit szeretettel várunk!

Blokád az Alleeban

Blokád. Ismerjük, tudjuk, mit jelent, de most szerencsére nem az elszenvedői, hanem a „haszonélvezői” voltunk, ugyanis munkaközösségünk hét lelkes tagjával ezen a szerda délutánon a Blokád című új magyar filmet néztük meg a gimnáziumhoz közeli moziban. Az alkotás elsősorban azért érdekes-és egyben érzékeny téma is-, mert a közelmúlt egyik kiemelkedő belpolitikai eseményéről szól, melynek természetesen külpolitikai vonatkozásai is voltak. A történet alapvetően 1990 októberének utolsó napjaiban játszódik, egy politikailag igencsak bonyolult időszakban, de a cselekmény két szálon fut, hiszen többször visszapillantunk az 1956-os forradalom és szabadságharc történéseire is. Ha utóbbiról nem is, de a 32 évvel korábbi eseményekről munkaközösségünk több tagjának személyes élményei is vannak, ezért számukra a film még izgalmasabb lehetett, mint azon kollégáinknak, kik még meg sem születtek ekkoriban!

A történelem és a közélet iránt érdeklődőknek is, de történelemtanárok számára mindenképpen tanulságos ezt a filmet megtekinteni, nekünk pedig már témát is nyújt a következő munkaközösségi értekezletünkhöz.

Jávor Gellért

Művészet/történelem?

Esedékes munkaközösségi értekezletünkön tanári kompetenciáinkat bővitettük. Közösségünk rajz- és művészettörténet tanára, Balla Lajos mutatta be, hogyan lehet szemléletesen tanítani a történelem érettségi követelményekben is előírt művészettörténeti ismereteket, a tantárgyak közötti kooperáció lehetőségeit. Előadása során papírt, tollat ragadva tanultuk meg, miként lehet pár vonallal látványosan felvázolni egy-egy jellegzetes épületrészletet, stíluselemet.

Teszedd! akció

Május 6-án munkaközösségünk földrajzos szekciójának szervezésében 40 diák vállalta, hogy a Feneketlen-tónál, majd a Gellért-hegy oldalában összeszedi az otthagyott szemetet a tavaszi Teszedd! akció keretében.

Dr. Rácz János történész előadása

2022. március 9. szerdán, Dr. Rácz Jenő történész a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár tudományos munkatársa tartott előadást a törvénysértő perekről diákjaink egy csoportjának. Bevezetésként megtudhattuk, hogy mi a különbség a koncepciós és a törvénysértő per kifejezés között, majd szó esett a Magyar Testvéri Közösségről. Ezt követően az egyházak elleni kommunista harcról -kiemelve Mindszenty József bíboros perét-hallhattunk érdekes részleteket. Az előadás utolsó részében az 1956-os forradalom és szabadságharc törvénytelen megtorlásairól tudhattunk meg többet, benne Kádár János fontos szerepéről is.