Általános tudnivalók

Szaktárgyi évfolyam vizsga történelemből

A Történelem munkaközösség döntése értelmében, a diákok teljesítményének ösztönzése érdekében, az alábbi vizsga kerül bevezetésre 2013-tól, felmenő rendszerben:

Történelem tantárgyból minden évben vizsgát szervezünk.

 Májusban minden diáknak vizsgát kell tennie az évfolyamra meghatározott minimum-kérdésekből (a középszintű érettségin kötelező évszám, név, fogalom, topográfia).

A megtanulandó adatokat – ami évfolyamonként nem lehet több 300-nál – legkésőbb szeptember végéig nyilvánosságra hozzuk.

A 12. évfolyamra járóknak április elején mind a 9-12. év minimum kérdéseiből kell számot adniuk.

A vizsga értékelése – tekintettel arra, hogy csak a legalapvetőbb adatokat kéri számon – eltér a többi számonkérés értékelésétől. Az érdemjegek százalékos meghatározása: 80%-tól elégséges, 85%-tól közepes, 90%-tól jó és 95%-tól jeles. Sikeres alapvizsga esetén az érdemjegy témazáró dolgozatként kerül bejegyzésre a naplóba. Elégtelen eredmény esetén a tanuló két héten belül megismételheti a vizsgát. Amennyiben a második vizsga is sikertelen a tanuló év végi eredménye (az év folyamán szerzett jegyektől függetlenül) elégtelen. Továbbiakban a sikeres vizsga az augusztusi pótvizsgára bocsátás feltétele, ezért azt a pótvizsga előtt a diák újra megismételheti. Az augusztusban megismételt vizsga sikertelensége esetén a pótvizsga eredménye is automatikusan elégtelen. Sikeres augusztusi vizsga esetén a diák pótvizsgát tehet.